Сергій Чаплигін: Про буття, Гайдеггера та епідемії

Епідемії є якимось екзистенціальним явищем. Вони не мають логіки і не жаліють ані знатних, ані багатих, ані можновладних. Вони знищують всіх не розбираючись. І повертають людей до простого факту Буття – до того факту, що вони є, «тут і зараз». До Буття, про яке вони вперто і наполегливо протягом історії прагнуть забути.

«Зв’язок людини з буттям є темним» – стверджує Мартін Гайдеґґер. Бо питання про Буття у нього є основним.

Сьогодні, в епоху нігілізму, нас лякає те, що надає життю сенс та напрямок.

Мартін Гайдеґґер розробив узагальнююче, парадоксальне та глибоке вчення про Буття, яке надає (особливо сьогодні) онтологічного статусу революційним змінам стану речей.

Його концепція полягає в наступному.

На зорі філософської думки люди ставлять питання про Буття в центр – приділяють увагу всьому, що має характеристику “бути” в цьому світі (включаючи і сам світ).

Але, тематизуючи це питання, вони збиваються в нюансах складних відносин між Буттям і мисленням: між Seyn (чистим Буттям) і Seiende (його виразом в сущому) та між Dasein (людським буттям) і Sein (буттям самим по собі).

Тому людина випускає з уваги чисте Буття та стає на шлях нігілізму.

Це все веде до появи “обчислювального розуму”, який запускає процес Відчуження та породжує “техніку” – специфічне (та нищівне) ставлення до світу, щодо сутності речей лише у вимірі їх корисності для людини.

Таке псевдорозкриття сутності речей нищить зв’язок людини із буттєвим виміром, перестає нести заклик Буття до людини та руйнує можливість розуміння світу.

Сутність ж технічного відношення до світу призводить до постійного накопичення нігілізму.

В наш час ця тенденція досягає своєї кульмінації – Gestell (технічний розвиток) остаточно витісняє Буття і зводить все на “ніщо”.

Але Мартін Гайдеґґер вважає, що саме “ніщо” є зворотньою стороною найчистішого Буття, яке – таким парадоксальним чином! – нагадує про себе людству.

Треба лише правильно розшифрувати логіку розгортання Буття і тоді мисляче людство зможе врятуватися.

Це раптове повернення Буття Гайдеґґер називає терміном – Ereignis (подія).

І ця подія є питанням виживання людини та в змозі їй бути людиною.

DAS SEIN IST DAS NICHT